ACTA? Kuidas selle vastu võidelda?

27 jaan.

Võltsimisvastane kaubandusleping (Anti- Counterfeiting Trade Agreement ,  ACTA) on mitmepoolne kokkulepe, mis pakub välja rahvusvahelised normid intellektuaalomandi õiguste jõustamiseks. Kokkulepe , mille läbi- rääkimistel osales käputäis riike (Ameerika Ühendriigid , Austraalia , Jaapan , Kanada , Korea , Maroko , Mehhiko , Singapur , Šveits ja Uus-Meremaa) koostöös teatud tööstusharude esindajatega, on vastuoluline nii oma protsessi kui ka sisu poolest.

Nõustuda tuleb, et intellektuaalomand on ühiskonnas oluline ja vajab kaitset, kui samas ei tohiks seda seada ülemaks isiku põhiõigustest eraelu puutumatusele, väljendusvabadusele ja andmekaitsele ning muudest õigustest, nagu süütuse presumptsioon ja tõhus kohtulik kaitse.

Paraku asetab ACTA õigusteomajate (s.o. autoriõiguste ja tööstusomandi omajate) huvid ülemaks kõigist teistest õigustest, s.h. põhiõigustest. See ei ole kooskõlas Euroopa ega Eesti konstitutsiooniõigusega.

ACTA terve leping

Selline leping on isegi haritud inimesele keeruline ja arusaamatu. Ma proovisin seda läbi lugeda ning sain sellega hakkama, aga kahjuks jäid mulle paljud asjad arusaamatuks ja kahemõtteliseks. Siin tulebgi meile appi Accessnow.org koostöös EDR, TACD ja EIK, kes on koostanud kergesti arusaadava ja loetava voldiku, milles on välja toodud ACTA vastuolulisus, tema ohud ning kuidas mõjutab see SIND.

Kuidas võidelda ACTA vastu?

Kõige lihtsam on ennast harida ACTA teemal ning jagada seda informatsiooni ka teistele.

Teine võimalus on osaleda petitsioonidel nii Eesti omal kui ka üle Euroopalisel.

Kolmas võimalus on saata kiri EU parlamendi saadikule või Eesti Parlamendi liikmetele.

Sõnas on suur võim ja vägi ning nüüd on aeg seda kasutada.

Anna oma allkiri ACTA vastu!!

26 jaan.

http://petitsioon.ee/ei-acta-leVahepeal tekkis arusaamatus, et osad inimesed hääletavad seal ACTA poolt, kuid  ei. Kommentaaridega saad vaid oma seisukohta avaldada, allkirjad lähevad siiski kõik ACTA vastu !

ANNA OMA HÄÄL SIIN!!! : http://petitsioon.ee/ei-acta-le

ACTA-vastasele miitingule on registreerinud nii palju rahvast, et asukoht viidi üle Vabaduse väljakule.

11 veebr.

Algselt välisministeeriumi ees toimuma pidanud ACTA-vastane meeleavaldus on üle viidud Vabaduse väljakule.

Homme Tallinnas toimuvale meeleavaldusele on suhtluskeskkonnas Facebook  oma osalemisest teada andnud 3027 inimest, seda kella 11.56 seisuga.  Ürituse seinalt võib lugeda, et politseist võeti korraldajatega ühendust ning avaldati muret, et kõik osalejad ei mahu Islandi väljakule ära. Seega registreeriti üritus ümber Vabaduse väljakule.

Tartus toimub samalaadne meeleavaldus Raekoja platsil ning sinna on oma tulemisest teada andnud 1903 inimest.

Laupäeval kell 13 viib internetiaktivistide organisatsioon MTÜ Eesti Interneti Kogukond ülemaailmse ACTA-vastase protestipäeva raames Tartus ja Tallinnas läbi kaks paralleelset meeleavaldust Võltsimisvastase Kaubanduslepingu (Anti-Counterfeiting Trade Agreement) ehk ACTA vastu.

Hetkel on ACTA on allkirjastanud 22 Euroopa riiki. Eesti seda veel teinud ei ole. ACTA ratifitseerimise Euroopa Liidu tasemel otsustab juunis Euroopa Parlament. Eestis ei ole veel hetkel ka täit selgust, kas ACTA peab ratifitseerima riigikogu või piisab valitsuse allkirjast. Küsimusega tegelevad välisministeerium ja justiitsministeerium.

allikas : Delfi

Miski pole olulisem kui see lause

1 veebr.

 

Pühapäeval, 29 jaanuaril 2012 olin sunnitud tsenseerima aastaid Tartu linnaraamatukogu juures müüril paiknenud teksti „miski pole olulisem kui see lause“ protestina ACTA, SOPA ja PIPA nimeliste seaduseelnõude vastu. Mu süda tilkus verd Tartu tänavakunsti ühe tuntuima ning kõigile armsaks saanud teose hävitamise pärast, kuid meeleheitlikud ajad nõuavad meeleheitlikke tegusid.

Nimetatud eelnõude vastuvõtmine tekitab ametlikult autoriõiguste kaitsmise eesmärgil eeldused globaalseks tsensuuriks ning annab siiani kõigile võrdsetel alustel kättesaadava info kontrollimise väikese, ärihuvidest motiveeritud kildkonna kätte. Kogu maailma internetikasutajate vaba infovahetuse tugev piiramine ühe grupi rahategemise eesmärgil on hullumeelsus.

Fraas „miski pole olulisem kui see lause“ viitab informatsiooni olemuslikule väärtusele. Internet ning piiramatu info liikumine on osutunud millekski, mis juhatas inimkonna uude ajastusse. Tsenseerimise aktiga soovin tõmmata toimuvale tähelepanu ning edastada kõigile kaaskodanikele palve: Tutvuge ACTA, SOPA ja PIPA sisuga ning tehke oma arvamus kuuldavaks. Infovabaduse kaotamine on gigantne samm ajas tagasi. Hilisemad väljavaated vabaduse tagasivõitmiseks on alati palju väiksemad kui võimalused selle säilitamiseks.

See mõjutab meid kõiki. See on liiga oluline. Me ei tohi lasta sellel juhtuda.

Edward von Lõngus,
muretsev kodanik

Allikas: http://evl-genius.blogspot.com.au/2012/01/miski-pole-olulisem.html

Kindlasti minge vaatage ta blogi üle

Anonymous Message to World Leaders

1 veebr.

Euroopa protesteerib ACTA vastu

31 jaan.

Terve Euroopa rahvas on asunud võitlusesse ACTA-ga ning iga sinine märk tähendab linna kus on toimunud, toimub või hakkab toimuma protest ACTA vastu. On loota, et Eestis korraldatakse suuremates linnades(Tallinn, Tartu, Pärnu) ka meeleavaldusi võltsimisvastase lepingu vastu. Kui rahvas seda nüüd ei peata pole seda pärast enam võimalik muuta ega lõpetada.

Veebileht

ACTA.EE

31 jaan.

Asi muutub ACTA koha pealt päris tõsiseks ning keeruliseks, sellepärast on Eesti inimesed loonud acta.ee veebilehe kus on tähtsat infot võltsimisvastane kaubanduslepingu kohta. Praeguseks hetkeks pole veebileht veel avatud.

ACTA.EE on registreeritud. Plaan sinna kokku koondada lihtsas inimkeeles:
– ACTA hetkestaatus.
– Põhiprobleemid inimkeeles ja lühidalt, linkidega pikemale kirjeldusele.
– Mida saab lugeja teha ja kus mida petitsioone allkirjastada.
– Viited olulisematele raadiosaadetele ja artiklitele meedias.

Kes soovib kaasa lüüa sisu kirjutamisel-toimetamisel, lisage omale Skype-i kontaktiks “elver.loho” ja saatke talle oma (soovitavalt GMaili) e-posti aadress. (Mustand on Google Docs’is.) Täiendame seda veel natuke siin paari inimesega, seejärel avaks täiendamise-toimetamise laiemale ringile õhtu paiku.

Vaja oleks ka kedagi, kes lehele WordPressi theme’i kiirelt kokku keedaks. Ei midagi väga hullu — lihtsalt erinevate kategooriate postid erinevates kohtades põhilehel.

Üleskutset võib levitada!

Anonymous uus video ACTA vastu

30 jaan.

Anonüümsetel häktivistidel ja wikileaksil õnnestus saada enda kätte salastatud tegelik
ACTA seadusandlus. Lepingu eesmärgiks on tegelikult röövida inimõigused ja et luua
interneti tsensuur, mille eesmärgiks on tegelikult luua kontroll ka internetis.
2012 Juuni on see saatuslik kuupäev mil Euroopa Liidul antakse võimalus alla kirjutada
VIINI KONVENTSIOON eesti keeles , palun vaadake järgi,..
https://www.riigiteataja.ee/akt/12863800

Video tõlgitud YouTube’i kasutaja poolt: k1o2i

ACTA läbirääkimisdokumendid on tänaseni salastatud

28 jaan.

KUKU raadio saates Restart rääkis advokaat Karmen Turk, et kuigi Viini konventsiooni kohaselt on riikidevahelistest lepetest aru saamiseks vaja esitada ka läbirääkimisdokumente, siis ACTA puhul on nende avaldamisest siiani keeldutud.

Saates osalenud justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus leidis aga, et ehkki salatsemine ei ole see, mida õigusloome protsessi juures tuleks lubada ja õigustada, ei ole Eesti vabariigil neid dokumente lepingu kohaldamiseks vaja. “Võib olla vaidluste hetkel, kui me räägime kuidas ühte või teist sätet kohaldada, aga see on nii-öelda maitse küsimus,” lisas Niklus.

Tänase Restart saate teema oli ACTA kaubanduslepe, stuudios rääkisid sel teemal
https://petitsioon.ee/ei-acta-le allkirjade kogumise algataja Karmen Turk ning Indrek Niklus justiitsministeeriumist.

Allikas: delfi.ee